מבזקים

לפרטים
החברה הכלכלית מודיעה על פתיחת חניון רכב כבד נוסף באזור התע''ש. לרכישת מנוי ופרטים ניתן לפנות למשרדי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא.
לפרטים
מיזם הגגות הסולאריים יצא לדרך,היכנסו לפרטים
לפרטים
לרכישה מנויים אחרונים לחניה בחניון רכב כבד הממוקם בתע''ש 29.

אודות

החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא היא חברה פרטית בבעלותה המלאה של עיריית כפר-סבא

עיקר מטרותיה של החברה הן יצירה וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר.  
 
פעילויות ופרויקטים אלו באים לידי ביטוי בעיקר ביזמות בעלת זיקה מוניציפלית כגון: בניה, תשתיות, שיקום שכונות, פינוי ובינוי שכונות, תחבורה, נוער, ספורט ועוד.  
 
החברה אינה מתוקצבת על ידי העירייה ו/או כל גוף אחר ופועלת על בסיס עסקי, בעלת מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים. ככזו, החברה מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות בקרב הרשות המקומית.

פרויקטים אחרונים