מכרזים
ניתן לצפות במכרזי החברה בכל זמן דרך האינטרנט. בכל מכרז תוכלו לעיין בפרטי המכרז, בתאריכים הרלוונטיים לגביו, להוריד את פרטיו למכשיר האלקטרוני שבו תשתמשו ולשתף את המכרז בצורה פשוטה ונוחה.
06/09/2018
17/2018
הודעה מס' 1 למציעים מכרז 17/2018 למתן זכויות פרסום על גשר הולכי רגל ברח' בן יהודה 152וברח' מנחם בגין מערב
07/10/2018
03/09/2018
17/2018
מכרז פומבי מס' 17/2018למתן זכויות פרסום על גשר הולכי רגל ברח בן יהודה 152 ובגשר מנחם בגין מערב בכפר סבא
07/10/2018
09/08/2018
16/2018 RFI
פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) מס' 16/2018 ליזמות, אירועים,הופעות ופעילויות בפארק כפר סבא
30/08/2018
24/06/2018
11/2018
מכרז פומבי מס' 11/2018 לאספקת מזון בריא לגני ילדים ומוסדות חינוך בעיר כפר סבא
16/07/2018
28/05/2018
10/2018
הודעה מס' 2 בעניין מכרז 10/2018
31/05/2018
28/05/2018
10/2018
הודעה מס' 1 למציעים בעניין מכרז מס' 10/2018
31/05/2018
15/05/2018
10/2018
מכרז פומבי 10/2018 לניהול והפעלת חניון ציבורי ברחוב התעש 24-26 בכפר סבא
31/05/2018
14/05/2018
09/2018
הודעה מס' 2 למציעים בעניין מכרז 09/2018
24/05/2018
09/05/2018
09/2018
הודעה מס' 1 למציעים – בעניין מכרז 09/2018
24/05/2018
30/04/2018
09/2018
מכרז פומבי מס' 09/2018 לאספקה, התקנה, תפעול ולמתן זכויות פרסום על מתקני פרסום בטיילת בן יהודה בכפר סבא
21/05/2018
28/03/2018
08/2018
מכרז פומבי מס' 08/2018 – הודעה מס' 1 למציעים
12/04/2018
18/03/2018
08/2018
מכרז פומבי מס' 08/2018 לביצוע עבודות בינוי (ביצוע קומה ג' – 9 כיתות לימוד) בבית ספר לאה גולדברג בכפר סבא
23/04/2018
12/03/2018
07/2018
מכרז פומבי מס' 07/2018 מנהל פיתוח עסקי וראש מנהלת העסקים העירונית בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
19/03/2018
11/03/2018
04/2018
הודעה מס' 1 למכרז פומבי 04/2018 למתן זכויות שכירות במקרקעין באזור תעשייה בכפר סבא
12/03/2018
08/09/2018
06/2018
מכרז פומבי מס' 06/2018 למתן זכות שכירות במקרקעין באזור התעשייה בכפר סבא
21/03/2018
06/03/2018
05/2018
הזמנה לקבלת הצעות מס' 05/2018 למתן זכויות שכירות במקרקעין באזור התעשייה בכפר סבא
23/04/2018
25/02/2018
04/2018
מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן זכויות שכירות במקרקעין באזור התעשייה כפר סבא
12/03/2018
18/02/2018
03/2018
מכרז פומבי 03/2018 – ראש מנהלת תפעול בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא
04/03/2018
11/02/2018
01/2018
הודעה מס' 3 למציעים – מכרז 01/2018 למתן זכות שכירות במקרקעין באזור התעשיה
12/02/2018
30/01/2018
02/2018
מכרז פומבי מס' 02/2018 למתן זכויות שכירות במקרקעין באזור התעשייה בכפר סבא
26/02/2018
29/01/2018
01/2018
מכרז 01/2018 למתן זכות שכירות במקרקעין באזור התעשייה כפר סבא – הודעה מס' 2 למציעים
12/02/2018
09/01/2018
01/2018
מכרז פומבי 01/2018 למתן זכויות שכירות במקרקעין באזור התעשייה בכפר סבא
04/02/2018
28/12/2017
14/2017
מסמך הבהרות מס' 2 הודעה מס' 3 למציעים בעניין מכרז 14/2017
04/01/2018
21/12/2017
14/2017
נספח 1 להודעה מס' 2 למכרז 14/2017 למתן זכויות פרסום
04/01/2018
21/12/2017
14/2017
הודעה מס' 2 למציעים למכרז 14/2017 מתן זכויות פרסום
04/01/2018
21/12/2017
14/2017
פרוטוקול מפגש מציעים למכרז 14/2017 למתן זכויות פרסום
04/01/2018
17/12/2017
13/2017
מסמך הבהרות מס' 3 למכרז פומבי 13/2017
18/12/2017
11/12/2017
13/2017
הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז 13/2017
18/12/2017
10/12/2017
14/2017
מכרז פומבי מס' 14/2017 לאספקה, התקנה, תחזוקה תפעול ולמתם זכויות פרסום על מתקני פרסום וריהוט רחוב ברחבי העיר כפר סבא
04/01/2018
30/11/2017
13/2017
הודעה בדבר דחיית מועד אחרון להגשת מכרז 13/2017
11/12/2017
28/11/2017
12/2017
הודעה מס' 1 למציעים למכרז 12/2017
18/12/2017
28/11/2017
13/2017
מסמך הבהרות מס' 2 למכרז מסגרת פומבי 13/2017 למתן שירותי איסוף והובלת פסולת בניין בעיר כפר סבא
04/12/2017
23/11/2017
13/2017
מכרז 13/2017 – הודעה בדבר דחיית מועד האחרון להגשת הצעות
04/12/2017
21/11/2017
12/2017
מכרז פומבי מס' 12/2017 לתכנון, ביצוע, אספקה והצבה של מבנים יבילים במתחם מגרשי הנוער בכפר סבא
18/12/2017
20/11/2017
13/2017
מסמך הבהרות מס' 1 למכרז פומבי מס' 13/2017 למתן שירותי איסוף, פינוי והובלת פסולת בניין משטח שיפוט עיריית כפר סבא
27/11/2017
07/11/2017
13/2017
מכרז מסגרת פומבי 13/2017 למתן שירותי איסוף, פינוי והובלת פסולת בניין (כולל הקצאה כלי אצירה ייעודיים) משטח שיפוט עיריית כפר סבא
27/11/2017
06/09/2017
11/2017
הודעת תיקון למכרז לביצוע כרי דשא סינטטי במגרשי כדורגל קיימים בעיר כפר סבא
06/09/2017
11/2017
מכרז פומבי מס' 11/2017 לביצוע כרי דשא סינטטי במגרשי כדורגל קיימים בעיר כפר סבא
26/9/2017
30/08/2017
09/2017
מסמך הבהרה מס' 1 – מכרז פומבי מס' 09/2017 למתן זכויות פרסום על 2 גשרים להולכי רגל ברחובות מוטה גור והכרמל (מתחם קניון ערים)בכפר סבא
06/09/2017
24/08/2017
09/2017
הודעה מתקנת למכרז 09/2017 למתן זכויות פרסום על 2 גשרים להולכי רגל ברחובות מוטה גור והכרמל (מתחם קניון ערים) בכפר סבא
06/09/2017
20/08/2017
09/2017
מכרז 09/2017 למתן זכויות פרסום על 2 גשרים להולכי רגל ברחובות מוטה גור והכרמל (מתחם קניון ערים)
06/09/2017
07/2017
מצגת מפגש מציעים מכרז 07/2017 מכרז פומבי 07/2017 למכירת זכויות בניה (עיקרי+שרות) בייעוד תעסוקה
07/2017
פרוטוקול מפגש מציעים מכרז 07/2017 מכרז פומבי 07/2017 למכירת זכויות בניה (עיקרי+שרות) בייעוד תעסוקה
15/06/2017
08/2017
מכרז פומבי 08/2017 לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים בחטיבת ביניים "אונים" (שלב ב') בכפר סבא
06/07/2017
12/06/2017
07/2017
מכרז פומבי 07/2017 למכירת זכויות בניה (עיקרי+שרות) בייעוד תעסוקה
25/06/2017
11/06/2017
07/2017
מודעה למכרז פומבי מס' 07/2017 למכירת זכויות בניה (עקרי+שרות) בייעוד תעסוקה
25/06/2017
16/05/2017
01/2017
הודעה בדבר דחיית מועד למכרז 01/2017 תמ"א 38 בגבעת אשכול . המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה' 25.5.17 בשעה 16:00
25/05/2017
02/05/2017
01/2017
ריכוז פרוטוקולים ומסמכי הבהרה למכרז 01/2017 תמ"א 38 בגבעת אשכול בעיר כפר סבא
16/05/2017
26/04/17
01/2017
הודעה בדבר דחיית מועדים מכרז 01/2017 תמא 38 בשכונת גבעת אשכול בכפר סבא
16/05/17
28/03/2017
06/2017
מכרז פומבי 06/2017 למתן זכויות פרסום על גשר הולכי רגל ברחוב בן יהודה 71 בכפר סבא
23/04/2017
27/03/2017
02/2017
קול קורא 02/2017 הארכת מועד שאלות הבהרה והגשה
23/04/2017
22/03/2017
05/2017
מכרז פומבי מס' 5/2017 לביצוע עבודות להקמת גני ילדים בעיר כפר סבא
03/04/2017
19/03/2017
02/2017
קול קורא 02/2017 לשיתוף פעולה להקמת רובע אקדמי המשלב מתחם דירות לסטודנטים מענה לשאלות הבהרה – מסמך מס' 1
30/03/2017
19/03/2017
02/2017
הארכת מועד שאלות הבהרה והגשה למכרז 02/2017 להקמת רובע אקדמי ומעונות סטודנטים
30/03/2017
16/03/2017
04/2017
הארכת מועד הגשה למכרז 04/2017
23/03/2017
07/03/2017
02/2017
קול קורא 02/2017 מצגת תכנונית מעודכנת
22/03/2017
07/03/2017
02/2017
פרוטוקול מפגש מציעים מס' 1 לקול קורא 02/2017 לשיתוף פעולה להקמת רובע אקדמי המשלב מתחם דירות לסטודנטים
22/03/2017
02/03/2017
04/2017
קול קורא 04/2017 קול קורא להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה ומסירה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV במסגרת הסדרת "מונה נטו"
21/03/2017
23/02/2017
02/2017
קול קורא 02/2017 הודעה על מפגש מציעים ודחיית מועד הגשה
22/03/2017
16/02/2017
03/2017
קול קורא למתן שירותי מימון לתושבים ו/או ועדי בתים בעיר כפר סבא לצורך ביצוע התקנת מערכות סולאריות במסגרת פרויקט "חדש תחת השמש"
07/03/2017
25/01/2017
01/2017
מודעת פרסום למכרז 01/2017 התחדשות עירונית
27/04/2017
26/01/2017
01/2017
מכרז פומבי מס' 1/2017 לבחירת קבלן לביצוע עבודות הנדסיות על פי הוראות תמ"א 38 בשכונת גבעת אשכול בעיר כפר סבא
27/04/2017
22/01/2017
02/2017
קול קורא 02/2017 לשיתוף פעולה להקמת רובע אקדמי המשלב מתחם דירות לסטודנטים
08/03/2017
02/01/2017
01/2017
מכרז פומבי מס' 01/2017 למכירת מקרקעין ברחוב הראשונים 27 בכפר סבא
12/02/2017
26/12/2016
14/2016
מכרז פומבי 14/2016 לבחירת מפעיל למתחם הסעדה וארועים
10/01/2017
13/09/2016
קול קורא
"קול קורא" להגשת הצעות לשכירת 2 חנויות במתחם השוק העירוני בכפר סבא
09/11/2016
19/09/2016
07/2016
מכרז מסגרת משותף 07/2016 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, מים וביוב בעיר כפר סבא
13/10/2016
12/09/2016
10/2016
מכרז פומבי מס' 10/2016 להתקנה, אחזקה ושימוש במסך אלקטרוני
27/09/2016
23/08/2016
07/2016
הודעה בדבר דחיית המועדים במכרז 07/2016
14/07/2016
07/2016
מכרז 07/2016 הודעה מעדכנת והודעה בדבר דחיית מועדים מס' 2
25/08/2016
27/06/2016
07/2016
הודעה מעדכנת והודעה בדבר דחיית מועדים למכרז 07/2016
04/08/2016
22/06/2016
06/2016
מכרז פומבי 06/2016 לניהול והפעלת חניון ברחוב התע"ש 23 בכפר סבא
07/07/2016
22/06/2016
09/2016
מכרז פומבי 9/2016 לאספקת מזון בריא לגני ילדים וצהרונים בעיר כפר סבא
06/07/2016
09/06/2016
08/2016
חוברת המכרז 08/2016 לביצוע עבודות בינוי ועבודות שיפוצים
07/07/2016
09/06/2016
08/2016
מודעה למכרז פומבי מס' 08/2016 לביצוע עבודות בינוי ועבודות שיפוצים
07/07/2016
05/06/2016
07/2016
נספחים למכרז מס' 07/2016 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז
30/06/2016
05/06/2016
07/2016
מכרז פומבי 07/2016 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז
30/06/2016
10/05/2016
RFI
בקשה לקבלת מידע (RFIׁׂׂ) להפעלה/השכרת נכס למזנון (ללא בישול) בכפר סבא
25/05/2016
10/04/2016
נספח למכרז 13/2016 (לשעבר מכרז פומבי 2/16)
נספח2 למכרז לרכישת מקרקעין לצורך הקמת קריית תקשורת הכוללת בית ספר למקצועות התקשורת בכפר-סבא
19/04/2016
10.04.2016
נספח למכרז 13/2016 (לשעבר מכרז פומבי 2/16)
נספח1 למכרז לרכישת מקרקעין לצורך הקמת קריית תקשורת הכוללת בית ספר למקצועות התקשורת בכפר-סבא
19.4.2016
13/04/2016
13/2016 (לשעבר מכרז פומבי 2/16)
מכרז לרכישת מקרקעין לצורך הקמת קריית תקשורת הכוללת בית ספר למקצועות התקשורת בכפר-סבא
19/04/2016
13/03/2016
07/2015
"קול קורא" 07/2015 הבהרות והארכת מועד
20/03/2016
09/03/2016
05/2016
מכרז לביצוע עבודות להקמת מעון יום ברחוב קדומים
17/03/2016
09/03/2016
04/2016
מכרז 04/2016 לביצוע עבודות להקמת גני ילדים ברחוב גבורות
17/03/2016
09/03/2016
03/2016
מכרז 03/2016 לביצוע עבודות הקמת גני ילדים ברחוב אנגל
17/03/2016
09/02/2016
01/2016
מכרז 01/2016 פרוטוקול מציעים ותשובות לשאלות
15/02/2016
25/01/2015
08/2015
מודעה מתקנת "קול קורא" 08/2015 גגות ירוקים
07/02/2016
24/01/2016
01/2016
הודעת הבהרה למכרז 01/2016 להקמת בילוי ופנאי כס-50
15/02/2016
21/01/16
01/2016
מכרז פומבי 01/2016 לתכנון והקמה של מתחם בילוי ופנאי
15/02/2016
31/12/15
08/2015
קול קורא מספר 08/2015 "גגות ירוקים"
27/01/2016
22/10/15
07/2015
"קול קורא" מספר 07/2015 להשכרת נכס בעיר כפר סבא למטרת הפעלת מטבח
09/11/15
5/2015
קול קורא 5/2015 – הודעה על הארכת מועד
30/11/15
31/08/15
5/2015
קול קורא לשיתוף פעולה להקמת רובע אקדמי
27/07/15
5/2015
"קול קורא" לרובע אקדמי עם מעונות סטודנטים
14/10/15
לא נמצאו תוצאות בחיפוש המבוקש