שלום רב,

בהמשך להודעות החברה הכלכלית כפר סבא בע"מ בדבר דחיית המועדים במכרז שבנדון ותיקון הוראות המכרז והפיכתו למכרז משותף עם תאגיד פלגי השרון, הרינו מתכבדים לעדכנכם כדלקמן:

  1. כפי שעודכנו על ידי נציגי התאגיד, אישור רשות המים לשם פרסומו של המכרז כמכרז משותף עתיד להתקבל רק במהלך חודש ספמטבר 2016.
  2. התאגיד, יחד עמנו, פועלים ככל שניתן על מנת להקדים קבלתו של אישור זה לפרסום המכרז המשותף, אולם לצערנו הדבר אינו תלוי בחברה ו/או בתאגיד.
  3. משכך, אנו צופים כי רכישת חוברת המכרז המתוקנת תתאפשר החל מיום 20 ספטמבר 2016 ואילך.
  4. במידה ואנו נקבל אישור רשות המים עוד לפני המועד הנ"ל, אנו נודיעכם בהקדם האפשרי ובהתאם נקדים המועד לרכישת חוברת המכרז.
  5. אנו מבקשים להודות לכם על סבלנותכם, מזמינים אתכם להגיש הצעותיכם במכרז המשותף ומאחלים לכם בהצלחה.
  6. לכל שאלה ו/או הבהרה בעניין המכרז אתם מוזמנים לפנות לחברה בטלפון 09-7674615 ולבקש את גתית.

 

 

בברכה,

 

ירון שטיינר, סמנכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא