תפעול ואחזקת אזורי התעשייה
אזורי תעשייה ומסחר

כחלק מתפיסתה של החברה הכלכלית בדבר אחריותה ליצירת תנאים נוחים לפעילות עסקית בעיר, קיבלה החברה על עצמה את האחריות על תפעול אזורי התעשייה בעיר. החברה אחראית על תפעול כלל השירותים העירוניים והתשתיות באזורים אלה ומהווה כתובת לכל בעיה או תלונה בנושאים אלו.

 

 

פינוי פסולת מוצקה/יבשה, קרטונים וגזם באזור התעשיה

סוחרים יקרים,

על מנת לשמור על חזות וניקיון אזור התעשיה מבקשים להזכיר לכם את ימי פינוי גזם ואשפה:
א. גזם ופסולת מוצקה יש להוציא ביום שני החל משעה 14:00 ועד יום שלישי בשעה 06:00.
הפינוי ביום ג', החל מהבוקר.

ב. פסולת יבשה (אשפה ביתית/משרדית) תאוחסן בפחים ירוקים
(360 ליטר) במתחמי האשפה של כל בניין, ותפונה בימים ראשון ורביעי.
( באחריות בעל העסק לדאוג למלאי פחים בהתאם לכמות הזבל ).

ג. קרטונים יש לשטח ולזרוק בקרטוניות הפזורות ברחבי אזור התעשייה.
שימו לב
תבוצע אכיפה בנושא ולכן מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם על מנת לאפשר שרות טוב, שמירה על הניקיון וטיפוח אזור התעשיה.

בכבוד רב

עדי אברהם
050-2070052
רכז תפעול אזורי התעשיה
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ