פרויקטים בתכנון
החברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא שוקדת על תכנון וייזום פרויקטים מגוונים בכל עת.

עיר הקולנוע של ישראל – פרטים בהמשך.
קמפוס ביוטכנולוגי – פרטים בהמשך.
מרחבי עבודה משותפים – פרטים בהמשך.