פרויקטים
פרויקטים שבוצעו ע''י החברה הכלכלית למען תושבי העיר ולרווחתם

פרויקטים שהסתיימו ופועלים במרקם העירוני.