שילוט ופרסום

במסגרת פעילות החברה הכלכלית בתחום הפרסום ושלטי החוצות, מתבצעים מספר פרויקטים, אשר כוללים מתן זיכיונות לשימוש באמצעי פרסום עפ"י מכרזים ובתמורה לכך התחייבו החברות לדאוג לתפעול ואחזקתם של המתקנים ולהקמת מתקנים נוספים, אשר משרתים את הציבור ברחבי העיר.

סוגי מתקני הפרסום להם ניתנים זיכיונות:

 

בילבורדים – שילוט חוצות בגודל 6 מ' * 2 מ'

עמודורים – שלטי רחוב מוארים בקרנות רחוב.

מכווני תנועה – מתקני פרסום מוארים על עמוד, מוצבים באיי תנועה בגודל 1.80 מ' * 1.20 מ'.

מפות עירוניות – מתקני פרסום מוארים, מותקנים על מדרכה.

תחנות אוטובוס – סככות המתנה בתחנות האוטובוס להן מספר פני פרסום.

גשרים – בעיר מספר גשרים לנוחיות הולכי הרגל, בהם מותקנים שלטי פרסום חוצות.

מסך אלקטרוני – בעיר מוצב מסך אלקטרוני יחיד בצומת הרחובות בן-יהודה – טשרניחובסקי.

שילוט נוכחות באזורי התעשייה – מתקני פרסום לא מוארים בגודל 3 מ' * 1 מ', המכילים שלטי פרסום לעסקים שונים באזורי התעשייה.

פניות בנושא פרסום:
09-7674615
החברה הכלכלית עומדת בקשר עם מס' זכייני פרסום חוצות במרחב העירוני. בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם משרדי החברה.
צור קשר