חניון רכב כבד

בה אחר מיזמי ספורט לחיבור. רבה מה לחבר אחרות, לוח על והנדסה לערכים ופיתוחה, אם החלה מרצועת לעריכה עזה.

זון החברה הכלכלית הוא לשמש כגשר ומנוף כלכלי לפיתוח וקידום העיר כפר-סבא באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי, תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה. לחברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא כתאגיד עירוני, תפקיד חשוב ומשמעותי ברשות המקומית.

עיקר מטרותיה של החברה הן יצירה וקידום פרוייקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר.

1. פעילויות ופרוייקטים אלו באים לידי ביטוי בעיקר ביזמות בעלת זיקה מוניציפלית כגון: בניה,

2. תשתיות, שיקום שכונות, פינוי ובינוי שכונות, תחבורה, נוער, ספורט ועוד.

3. החברה אינה מתוקצבת על ידי העירייה ו/או כל גוף אחר ופועלת על בסיס עסקי, בעלת מדד

4. הצלחה כלכליים ויעדים ברורים, וככזו מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות בקרב הרשות המקומית.

זון החברה הכלכלית הוא לשמש כגשר ומנוף כלכלי לפיתוח וקידום העיר כפר-סבא באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי, תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה. לחברה הכלכלית לפיתוח כפר-סבא כתאגיד עירוני, תפקיד חשוב ומשמעותי ברשות המקומית.

עיקר מטרותיה של החברה הן יצירה וקידום פרוייקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר.

קבלת קהל:
בין השעות 13:00 - 08:00

גם אחה"צ בין השעות 18:00 - 16:00

רח' התע"ש 11, כפר סבא

09-7674616

קבלת קהל אצל מנהלת רשות החנייה ביום ג' בלבד בין השעות 18:00 - 16:00
Contact Us