רישום למפגש ראשי חברות ומעסיקים מכפר סבא עם ראש העיר  19.11.23

טופס הרשמה למפגש