תחומי פעילות

דף הבית / תחומי פעילות / מתאימים את הבית בשבילך

!מתאימים את הבית בשבילך

התאמה והנגשת מגורי אזרחים ותיקים ובעלי צרכים מיוחדים בכפר סבא

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא מספקת סל מענים רחב לאזרחים הותיקים ולבעלי צרכים מיוחדים לפי כל צורך פרטני –

התאמת פנים וחוץ הבית, התקנה או תיקון מעקות, רמפות נגישות, מעלונים, הרחבת פתחים, הנמכת שקעים ועוד…​

צריכים פתרון להנגשת והתאמת הבית לצרכים שלכם?

מחפשים איש מקצוע או יועץ אמין?

!אנחנו תמיד יוצאים צדיקים

צרו קשר

שלחו הודעה ונחזור אליכם תוך 24 שעות

הודיה כהן

09-7497014 | 054-6929669

התע"ש 11, כפר סבא

שיפוץ חזיתות

השילג תיווח תלבק םשל .ררולפסקא טנרטניאו סקופרייפ ,םורכ לגוג :רתויב םיצופנה םינפדפדה תועצמאב וקדבנ רתאב ועצובש תומאתהה

.רתויב תינכדעה NVDA תנכותב שומיש לע םיצילממ ונא ,ךסמ תארקה תנכות םע תיבטימ

רתיה ןיב תוללוכה תוינדפק תושיגנ תומאתה ועצוב הז רתאבמ

להקה תלבק יתורישב תושיגנ

.ךסמ תארקה תוכרעמבו דבלב תדלקמב שומישל םאתומ רתאה 

שגנומ ךסמ םע טווינל םאתומ רתאה רדס

תוחפל אוה תונומת וא טסקטל עקרה סחי

היופצ אל העונת רתאב ןיא

םתוא ראתל ידכ תונומתה לכל םייפולח םיטסקט ופסונ

.ובש ןכותלו דומעה הנבמל םאתהב םגויתו תורתוכב ןיקת שומיש

.עקרל טסקטה עבצ ןיב המיאתמ תיתוזח תוידוגינב שומיש

.םישלוגה ללכ תבוטל תויחנהו רזע תויוות תפסוה ןכו םיעבצ תומאתה ימואלניבה תשרב הניקתה ןוגרא תוצלמה י”פע דבלב תדלק

שיפוץ חזיתות

השילג תיווח תלבק םשל .ררולפסקא טנרטניאו סקופרייפ ,םורכ לגוג :רתויב םיצופנה םינפדפדה תועצמאב וקדבנ רתאב ועצובש תומאתהה

.רתויב תינכדעה NVDA תנכותב שומיש לע םיצילממ ונא ,ךסמ תארקה תנכות םע תיבטימ

רתיה ןיב תוללוכה תוינדפק תושיגנ תומאתה ועצוב הז רתאבמ

להקה תלבק יתורישב תושיגנ

.ךסמ תארקה תוכרעמבו דבלב תדלקמב שומישל םאתומ רתאה

שגנומ ךסמ םע טווינל םאתומ רתאה רדס

תוחפל אוה תונומת וא טסקטל עקרה סחי

היופצ אל העונת רתאב ןיא

םתוא ראתל ידכ תונומתה לכל םייפולח םיטסקט ופסונ

.ובש ןכותלו דומעה הנבמל םאתהב םגויתו תורתוכב ןיקת שומיש

.עקרל טסקטה עבצ ןיב המיאתמ תיתוזח תוידוגינב שומיש

.םישלוגה ללכ תבוטל תויחנהו רזע תויוות תפסוה ןכו םיעבצ תומאתה ימואלניבה תשרב הניקתה ןוגרא תוצלמה י”פע דבלב תדלק

פרויקטים נוספים