מתן מענה לקול קורא של משרד החינוך שמטרתו להוביל תכנון מרחבי חדשני במוסדות חינוך. בשלב זה הוגשו לבחינת משרד החינוך 15 מרחבי למידה בבתי הספר השונים ברחבי העיר וכן 2 מרחבי למידה בגני ילדים.

הפרויקט הינו פרויקט משותף של החברה הכלכלית, אגף חינוך ואגף קיימות וחדשנות בעירייה. הביצוע מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.

פרויקטים נוספים