חניה

 

החברה הכלכלית פועלת למניעת מצוקת החניה ברחבי העיר.

חניון מטרופולין – הקמת חניון אוטובוסים על בסיס הסכם זכיינות של חברת מטרופולין מול משרד התחבורה. החניון יוקם בצמוד לבית העלמין מנוחה נכונה.

חניוני עתיר ידע – מסקרים שנעשו ע”י מנהלת העסקים נוכחנו לגלות כי ישנה מצוקת חניה אמתית וגוברת ברחוב עתיר ידע. הקמת חניונים לאורך החלק הדרומי של אזור התעשיה עתיר ידע לצורך מתן פתרון לבעלי העסקים במקום. החניון יבנה בשלושה שלבים על בסיס צורך וביקוש.

Previous
Next

רושק טקיורפ