עיריית כפר-סבא באמצעות החברה הכלכלית ביצעה מיזם התחדשות עירונית בשוק העירוני כפר-סבא

השוק העירוני הוא אחד מ-50 אתרים ברחבי העיר שהוכרזו לשימור. במתחם השוק התקיימה פעילות מסחרית ענפה כבר משנות ה-30 של המאה הקודמת. בשנת 1954 הוקם המבנה הנוכחי של השוק כאשר במסגרת מיזם התחדשות עירונית המבנה שופץ ושומר.

האדריכלית שהופקדה על המשימה היא עליזה ארנס ממשרד “רוזנפלד-ארנס אדריכלים בע”מ”. הקבלן המבצע היה אמנון שאול ובניו בע”מ. השיפוץ כלל השמשה של כלל החנויות, לרבות מערכות תשתית מים-ביוב, ניקוז וחשמל. פתחים שוחזרו ושומרו וכן הוקם דק ברחבה המרכזית.

הפרויקט בוצע בזמן קצר ביותר של כשלושה חודשים. אירוע השקת מתחם השוק נערך במעמד ראש העיר בתאריך 16/09/2013.

כיום פעילים במקום בית בירה, מסעדות, גלידריה ועוד, הכל לצד מסחר בירקות ופירות.

Previous
Next

שיפוץ חזיתות

השילג תיווח תלבק םשל .ררולפסקא טנרטניאו סקופרייפ ,םורכ לגוג :רתויב םיצופנה םינפדפדה תועצמאב וקדבנ רתאב ועצובש תומאתהה

.רתויב תינכדעה NVDA תנכותב שומיש לע םיצילממ ונא ,ךסמ תארקה תנכות םע תיבטימ

רתיה ןיב תוללוכה תוינדפק תושיגנ תומאתה ועצוב הז רתאבמ

להקה תלבק יתורישב תושיגנ

.ךסמ תארקה תוכרעמבו דבלב תדלקמב שומישל םאתומ רתאה 

שגנומ ךסמ םע טווינל םאתומ רתאה רדס

תוחפל אוה תונומת וא טסקטל עקרה סחי

היופצ אל העונת רתאב ןיא

םתוא ראתל ידכ תונומתה לכל םייפולח םיטסקט ופסונ

.ובש ןכותלו דומעה הנבמל םאתהב םגויתו תורתוכב ןיקת שומיש

.עקרל טסקטה עבצ ןיב המיאתמ תיתוזח תוידוגינב שומיש

.םישלוגה ללכ תבוטל תויחנהו רזע תויוות תפסוה ןכו םיעבצ תומאתה ימואלניבה תשרב הניקתה ןוגרא תוצלמה י”פע דבלב תדלק

שיפוץ חזיתות

השילג תיווח תלבק םשל .ררולפסקא טנרטניאו סקופרייפ ,םורכ לגוג :רתויב םיצופנה םינפדפדה תועצמאב וקדבנ רתאב ועצובש תומאתהה

.רתויב תינכדעה NVDA תנכותב שומיש לע םיצילממ ונא ,ךסמ תארקה תנכות םע תיבטימ

רתיה ןיב תוללוכה תוינדפק תושיגנ תומאתה ועצוב הז רתאבמ

להקה תלבק יתורישב תושיגנ

.ךסמ תארקה תוכרעמבו דבלב תדלקמב שומישל םאתומ רתאה

שגנומ ךסמ םע טווינל םאתומ רתאה רדס

תוחפל אוה תונומת וא טסקטל עקרה סחי

היופצ אל העונת רתאב ןיא

םתוא ראתל ידכ תונומתה לכל םייפולח םיטסקט ופסונ

.ובש ןכותלו דומעה הנבמל םאתהב םגויתו תורתוכב ןיקת שומיש

.עקרל טסקטה עבצ ןיב המיאתמ תיתוזח תוידוגינב שומיש

.םישלוגה ללכ תבוטל תויחנהו רזע תויוות תפסוה ןכו םיעבצ תומאתה ימואלניבה תשרב הניקתה ןוגרא תוצלמה י”פע דבלב תדלק

פרויקטים נוספים