מדרכות וניקוז

מדרכות וניקוז

מדרכות וניקוז

 

במסגרת פיתוח העיר, באחריות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא לדאוג לפיתוח השכונות הירוקות. בתוך כך היא אחראית על פיתוח הרחובות ובכלל זה כבישים ומדרכות, תאורה, שטחים ציבוריים ואף מתן אישורי טפסי 4 ליזמים הפרטיים תוך דאגה שיעמדו בסטנדרט הנופי של השכונה.

 

כמו כן, החברה הכלכלית מבצעת עבודות ניקוז וביוב נרחבות ברחבי העיר. העבודות כוללות החלפה והוספה של קווים והתקנת קולטנים בעלי ספיגה מוגברת כן החלפת קווי ניקוז וביוב לשיפור התשתיות בעיר.

עלות עבודות הניקוז והתשתיות ברחבי העיר עומדות בתקציב של 80 מיליון ש”ח. 

העבודות מתבצעות לאחר ניתוח מדויק של הגורמים להצפות.

מדרכות וניקוז

 

במסגרת פיתוח העיר, באחריות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא לדאוג לפיתוח השכונות הירוקות. בתוך כך היא אחראית על פיתוח הרחובות ובכלל זה כבישים ומדרכות, תאורה, שטחים ציבוריים ואף מתן אישורי טפסי 4 ליזמים הפרטיים תוך דאגה שיעמדו בסטנדרט הנופי של השכונה.

 

כמו כן, החברה הכלכלית מבצעת עבודות ניקוז וביוב נרחבות ברחבי העיר. העבודות כוללות החלפה והוספה של קווים והתקנת קולטנים בעלי ספיגה מוגברת כן החלפת קווי ניקוז וביוב לשיפור התשתיות בעיר.

עלות עבודות הניקוז והתשתיות ברחבי העיר עומדות בתקציב של 80 מיליון ש”ח. 

העבודות מתבצעות לאחר ניתוח מדויק של הגורמים להצפות.

פרויקטים נוספים