מכרזים

דף הבית / מכרזים

סטטוס

שעה

מועד אחרון

מספר המכרז

שם המכרז

שם המכרז

סטטוס

41/5/2023

מספר המכרז

2023-06-01

מועד אחרון

15:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/3/2023

מספר המכרז

2023-05-10

מועד אחרון

15:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/15/2022

מספר המכרז

2023-01-01

מועד אחרון

15:00

שעה