מכרזים

דף הבית / מכרזים

סטטוס

שעה

מועד אחרון

מספר המכרז

שם המכרז

שם המכרז

סטטוס

41/100/2024
100/2024

מספר המכרז

2024-05-07

מועד אחרון

12:00

שעה