גני ילדים 2016-2019

גני ילדים 2016-2019

גני ילדים 2016-2019

גני ילדים 2016-2019

בין השנים 2016-2019 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא תכננה ובנתה 7 אשכולות גנים, סה”כ 18 כיתות גן

פרויקטים נוספים