שיפוץ חזיתות

שיפוץ חזיתות

שיפוץ חזיתות - החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

פיקוח וניהול מטעם החברה הכלכלית הלוואה ללא ריבית של 24-36 תשלומים

שלב 1: מינוי נציגות מוסכמת באספת דיירים (קישור לקובץ)

שלב 2: החברה הכלכלית- פתיחת תיק ומינוי מנהל פרויקט

א. הגשת פרוטוקול מאספת הדיירים + צילום תעודות זהות
ב. תשלום ע”ס 2,500 ₪ + מע”מ בצ’ק לפקודת החברה הכלכלית
ג. מינוי מנהל פרויקט/ מפקח מטעם החברה הכלכלית

שלב 3: מנהל הפרויקט- עריכת כתב כמויות ומכרז קבלנים

א. תיאום פגישה בין מנהל הפרויקט לנציגות לבירור צרכים
ב. עריכת כתב כמויות ואישורו ע”י הנציגות (עד 30 יום מפתיחת התיק)
ג. קבלת הצעות מחיר מקבלנים רשומים במאגר החכ”ל

שלב 4: נציגות בעלי הדירות- בחירת קבלן, חתימה על חוזים ותשלום

א. בחירת קבלן
ב. חתימה מול הקבלן על הסכם שיפוץ (קישור לקובץ)
ג. חתימה מול החכ”ל על הסכם מימון (קישור לקובץ)
ד. תשלום של 24 צ’קים של כל אחד מהדיירים לפקודת העירייה

שלב 5: החברה הכלכלית- התחלת עבודה ופיקוח

א. כתב ערבות ואישור ביטוחי מהקבלן
ב. הוצאת צו התחלת עבודה לקבלן
ג. פיקוח שוטף על עבודות הקבלן עד גמר הפרויקט
ד. אישור וביצוע תשלומים עד גמר הפרויקט

הערות חשובות

 • תשלום עבור פתיחת תיק (לפקודת החכ”ל)- הנהלת חשבונות, אגף כספים, חברה כלכלית לפיתוח כפר סבא יד חרוצים 10, קומה 1, 10:00-12:00, 09-7497013
 • תשלום עבור ביצוע השיפוץ (לפקודת העירייה)- מחלקת גביה עיריית כפר סבא רחוב ויצמן 137, בנין 4, קומה 1 בין 8:30-11:00, 09-7649139
 • ביצוע הפרויקט וקבלת הלוואה מהעירייה מותנית ב-100% הסכמות של כלל בעלי הדירות.
 • שכ”ט פיקוח החברה הכלכלית- 6%
 • שכ”ט ניהול הפרויקט- 3-4% (תלוי היקף)
 • זמן העבודה מוערך בכ- 3-6 חודשים, אך תלוי במורכבות הפרויקט.
 • בקשות לטיפול בחיזוק המבנה, תוספות בנייה ועוד ייבחנו בנפרד ויידרשו מעורבות אדריכל, קונסטרוקטור, מודד ועוד.

 

החברה הכלכלית בחסות עיריית כפר סבא עוסקת ביזמות ומתמחה בהתחדשות עירונית והשבחת מבנים קיימים במטרה לשפר את חזות פני העיר ואת איכות חיי תושביה.

לכל המעוניינים בשדרוג בניין המגורים המשותף בבניינים עם / בלי ועד בית. 

 • מימון ביניים עירוני

 • פריסת תשלומים נוחה

 • אנשי מקצוע איכותיים ומבוקרים

 • גיבוי ופיקוח עירוני מתחילת התהליך ועד סופו

 • יחס חם ואכפתי

בניינים ששופצו במסגרת הפרויקט:

 
 
 
 
שיפוץ חזיתות

תהילה גפני - קליין

09-7674615

יד חרוצים 10, כפר סבא

פרויקטים נוספים