קול קורא לרישום למאגר ליועצים משפטיים

קול קורא להירשם למאגר היועצים בתחום המשפטי   החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להירשם למאגר היועצים בתחום המשפטי. יש למלא את בקשת ההצטרפות באמצעות…

Continue Readingקול קורא לרישום למאגר ליועצים משפטיים