שיווק נכסים וקרקעות

עיריית כפר-סבא והחברה הכלכלית מובילות פרויקטים בתחום הדיור במחירים מוזלים לזכאים תושבי העיר כפר-סבא, שיעמדו בקריטריונים, שאושרו ע”י מועצת העיר. מדובר בפרויקט בינוי למגורים המיועד לצעירים חסרי דיור מהעיר כפר-סבא.

הפרויקטים הקיימים שווקו במלואם. פרויקטים נוספים יפורסמו בהמשך…