מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לביצוע פיילוט להפעלת מערכת התאמה חכמה בין דורשי עבודה למעסיקים

14:00 : שעה
2024-02-12 : מועד אחרון

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון