מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז פומבי מס' 21/2022 לניהול והפעלת חניון בניין ברחוב התע"ש 24-26 בכפר סבא

15:00 : שעה
2022-05-01 : מועד אחרון
21/2022 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון