מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז פומבי 01/2022 לאספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ברחבי העיר כפר סבא

12:00 : שעה
2022-05-02 : מועד אחרון
01/2022 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון