מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז פומבי 02/2022 למכירת וניוד זכויות בניה (עיקרי+שרות) בייעוד תעסוקה

15:00 : שעה
2022-05-29 : מועד אחרון
02/2022 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון