מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז פומבי 07/2023 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור בשטח השיפוט של עיריית כפר סבא

14:00 : שעה
2024-01-04 : מועד אחרון
07/2023 : מספר

מסמכים לעיון

מכרז פומבי 07/2023 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור בשטח השיפוט של עיריית כפר סבא
מכרז פומבי 07/2023 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור בשטח השיפוט של עיריית כפר סבא

מסמכים לעיון