מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 15 באזור התעשיה בכפר סבא

16:00 : שעה
2023-01-29 : מועד אחרון
1/2023 : מספר

מסמכים לעיון

מכרז 1/2023 להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 15 בכפר סבא
מכרז 1/2023 להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 15 בכפר סבא

מסמכים לעיון