מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז להשכרת נכס עירוני ברחוב התע"ש 16 בכפר סבא

16:00 : שעה
2024-02-22 : מועד אחרון
1/2024 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון