מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז 10/2022 להקמת והפעלת מגרשי פאדל בעיר כפר סבא

14:00 : שעה
2022-11-28 : מועד אחרון
10/2022 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון