מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז פומבי 101/2023 לבחירת סמנכ"ל/ית כספים

12:00 : שעה
2023-01-26 : מועד אחרון
101/2023 : מספר

מסמכים לעיון

מכרז 101/2023 לבחירת סמנכ”ל/ית כספים
מכרז 101/2023 לבחירת סמנכ”ל/ית כספים

מסמכים לעיון