מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז להשכרת נכס עירוני ברחוב התע"ש 16 בכפר סבא

15:00 : שעה
2023-01-01 : מועד אחרון
15/2022 : מספר

מסמכים לעיון

מכרז 15/2022 להשכרת נכס עירוני ברחוב התע”ש 16
מכרז 15/2022 להשכרת נכס עירוני ברחוב התע”ש 16

מסמכים לעיון