מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז להתקנה, אחזקה ושימוש של מתקני פרסום אלקטרוניים בעיר כפר סבא

14:00 : שעה
2023-07-02 : מועד אחרון
2/2023 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון