מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

להשכרת חנויות וניהולן ברחוב גיבורי ישראל 4 מתחם חצר השוק בכפר סבא

16:00 : שעה
2024-03-07 : מועד אחרון
2/2024 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון