מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז 24/2022 להשכרת נכס עירוני בכפר סבא

15:00 : שעה
2022-06-05 : מועד אחרון
24/2022 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון