מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז להשכרת נכס עירוני ברחוב המוביל 5 כפר סבא

15:00 : שעה
2023-05-10 : מועד אחרון
3/2023 : מספר

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מס’ 2023/3 להשכרת נכס עירוני ברחוב המוביל 5, כפר סבא גוש 7607 ,חלקה 123 וחלק מחלקה 124 324 מ”ר בנוי + 1227 מ”ר חצר תפעולית
מכרז פומבי מס’ 2023/3 להשכרת נכס עירוני ברחוב המוביל 5, כפר סבא גוש 7607 ,חלקה 123 וחלק מחלקה 124 324 מ”ר בנוי + 1227 מ”ר חצר תפעולית

מסמכים לעיון