מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז מס' 4/2023 בגין השכרת נכס ברח' גיבורי ישראל 4, מתחם חצר השוק - כפר סבא

15:00 : שעה
2023-08-10 : מועד אחרון
4/2023 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון