מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז 4/2024 לאספקת מזון בריא לגני ילדים ומוסדות חינוך בעיר כפר סבא במסגרת תוכנית "אפונים"

12:00 : שעה
2024-07-21 : מועד אחרון
4/2024 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון