מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1 בכפר סבא

15:00 : שעה
2023-06-01 : מועד אחרון
5/2023 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון