מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז 6/2023 להשכרת חנויות וניהולן ברחוב גיבורי ישראל 4 - מתחם חצר השוק בכפר סבא

14:00 : שעה
2023-10-12 : מועד אחרון
6/2023 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון