מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 17 בכפר סבא

15:00 : שעה
2023-06-01 : מועד אחרון
8/2022 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון