מכרזים

מכרזים

סטטוס

זְמַן

מועד אחרון

מספר המכרז

שם המכרז

שם המכרז

סטטוס

41/100/2024
100/2024

מספר המכרז

2024-05-07

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/1/2024
1/2024

מספר המכרז

2024-02-22

מועד אחרון

16:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/104/2023
104/2023

מספר המכרז

2023-06-25

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/103/2023
103/2023

מספר המכרז

2023-06-06

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/5/2023
5/2023

מספר המכרז

2023-06-01

מועד אחרון

15:00

שעה