מכרזים

מכרזים

סטטוס

זְמַן

מועד אחרון

מספר המכרז

שם המכרז

שם המכרז

סטטוס

41/04/2022

מספר המכרז

2022-07-14

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/03/2022

מספר המכרז

2022-06-08

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/24/2022

מספר המכרז

2022-06-05

מועד אחרון

15:00

שעה