מכרזים

מכרזים

סטטוס

זְמַן

מועד אחרון

מספר המכרז

שם המכרז

שם המכרז

סטטוס

41/104/2023

מספר המכרז

2023-06-25

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/103/2023

מספר המכרז

2023-06-06

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/102/2023

מספר המכרז

2023-05-21

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/101/2023

מספר המכרז

2023-01-26

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/5/2022

מספר המכרז

2022-11-17

מועד אחרון

12:00

שעה

12:00
2022-09-06
1111

שם המכרז

סטטוס

41/1111

מספר המכרז

2022-09-06

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/04/2022

מספר המכרז

2022-07-27

מועד אחרון

12:00

שעה

שם המכרז

סטטוס

41/04/2022

מספר המכרז

2022-07-14

מועד אחרון

12:00

שעה