אגף תכנון וביצוע בחברה הכלכלית אמון על ניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות. העבודות בתחום זה מבוצעות עבור כלל אגפי ומחלקות העירייה, ביניהם, אגף הנדסה, אגף החינוך, רשות הספורט וכיו”ב. עבודת האגף מלווה את כל שלבי הפרויקט, החל מאפיון ותכנון ועד למסירה סופית לגורמים הרלוונטיים בעירייה, תוך שימת דגש על עמידה בלוחות זמנים, תקציב ומדדי איכות.

חט"ב אילן רמון

רחוב אזר

גני ילדים

2016-2019

היכל ספורט

ע"ש אריק אינשטיין

מתחם אימונים

מחלקת הנוער, הפועל כפר סבא

בי"ס ממ"ד שילה

סמטת האורנים, מרכז העיר

בי"ס לאה גולדברג

'בית-ספר יסודי 80 ב

בי"ס ש"י עגנון

בית ספר 80

בי"ס שמעון פרס

בית ספר 60

היכל התרבות

תרבות וספריה עירונית

מדרכות וניקוזים

פיתוח מדרכות וניקוזים

בי"ס שרת

שיפוץ וחידוש חצר ביה"ס

הרחבת בי"ס גוונים

תל-חי

פארק מנשה

השכונה הירוקה 80

פרקור

פארק כושר

פאמפטרק

מתחם עבור רוכבי אופניים

פארק כפר-סבא

הקמת פארק עירוני

פרויקט דשא סינטטי

שיפור מדשאות הספורט

ספורטק

מגרשי וציוד ספורט

מגרשי טניס

מגרשי טניס בכפר-סבא